Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

ponudba epiks  

CENIK EPIKS

POJASNILO K CENIKU:

1. mesečno 50,00 EUR, vendar najmanj za tri mesece prisotnosti na spletišču epiks-modri.net in zato način plačila – vnaprej za tri mesece gotovinsko (proti gotovinskemu računu), torej 150,00 EUR. Na letni ravni je to 4 x 150,00 EUR = Skupaj 600,00 EUR. Cena je brez DDV.

2. mesečno 40,00 EUR (s popustom -20% v primerjavo s prejšnjo opcijo), vendar najmanj na način plačila – vnaprej za šest mesecev gotovinsko (proti gotovinskemu računu), torej 240,00 EUR. Na letni ravni je to 2 x 240,00 EUR = Skupaj 480,00 EUR. Cena je brez DDV.

Za to osnovno ceno stranka (velja za vse stranke in opcije 1-3) dobi:

 • spletno vizitko s predstavitvijo svoje dejavnosti ali osebno predstavitvijo (fizične osebe in društva)(obsega vsebine 2 A4 strani teksta, 5 slik (velikosti za web – skupaj 500 kB), vred z linki do svojega fb profila, spletne strani, spletne trgovin, predstavitev na you tube in podobne linke, če vse to ima, in sicer skupaj do 10 linkov).

 • dva promocijsko-prodajna oglasa mesečno (obsega do 1 A4 strani teksta s slikami vred).

Vsebino (tekste, slike, linke ipd.) zagotovi in dostavi stranka osebno ali elektronsko po e-mailu ipd., mi predlagamo izboljšave, po predhodni potrditvi stranke izdelano objavimo. Izdelek je za objavo na epiks-modri.net. Za namen tiskanega materila ali kakršenkoli drugi namen pa s stranko dogovorimo drugo ceno. Osnova je običajna cena za takšne grafične ali druge izdelke oziroma storitve, vendarle znatno nižja. Npr. stranka v osnovni ceni ima zagotovljena dva promocijsko-prodajna oglasa, dodatne izdelujemo po ceni 10 EUR. To je naša osnovna cena za uro. Večino oglasov izdelamo v eni uri. V zahtevnejših primerih s stranko dogovorimo ceno glede na potrebno število ur za izdelavo.

  Spletna vizitka in promocijsko-prodajni oglas stranke se objavi na spletišču na več mestih:

 • na podmeniju menija „Kje dogaja SLO“, in sicer v kraju kjer stranka deluje. Če tega kraja ni, ga sproti odpremo,

 • na podmeniju enega izmed drugih glavnih menijev, ki ustreza dejavnosti stranke oziroma po dogovoru s stranko. Običajno strankam dovolimo izjeme glede tega in dogovorimo objavo tudi na drugih podmenijih po želji stranke.

Objavo na glavnih menijih pa dogovorjamo po posebni ceni v dogovoru s stranko. Npr. osnovna cena za objavo:

 • na prvi strani epiks-modri.net (home page) je 300 EUR/mesečno

 • na glavnem meniju Kje dogaja SLO je 200 EUR/mesečno

 • na drugih glavnih menijih pa 100 EUR mesečno.  

Pridržujemo si pravico spremembe cen objave na glavnih menijih s tem, da obstoječim strankam zagotavljamo enako ceno še eno leto dni po spremembi sedanjih cen.

Za stranko po dogovoru odpremo tudi poseben glavni meni s podmeniji in podmeniji podmenijev – po ceni 3.000,00 EUR/leto.  

Glede ponudbe 2. in 3.:  

Stranke, ki se odločijo za ponudbo 2. pridobijo članstvo v Samostamp podjetniški skupini. Tako kot že obstoječi člani Samostamp podjetniške skupine, ki se odločijo za to ponudbo pridobijo možnost objave svojih promocijsko-prodajnih oglasov Dealshaker tudi na epiks-modri.net. Poleg linka na izvirni Dealshaker oglas, se oglas objavi tudi v slovenščini. Prednost je, da je z oglasom tako seznanjena tudi tista večina ljudi, ki ne razumejo angleščine ali ne poznajo kriptovalut. Učinek je pospešena prodaja.  

Stranke, ki se odločijo za ponudbo 3. pridobijo status partnerja Samostamp podjetniške skupine in status Roll-eX center partnerja. S tem pridobijo pravico objave tudi dealshaker oglasov svojih strank in pa pravico prodaje Roll-eX-ov in odpiranja svojih Roll-eX centrov in širjenja mreže Roll-eX Rent-a-Bike postajališč. Učinek je še bolj pospešena prodaja. Kako konkretno pa obširneje pojasnjujemo v nadaljevanju:

Pojasnilo k ceniku za stranke:

Epiks-modri.net je zbirno spletišče za oglaševanje, na katerem se objavljajo konkretni »promocijsko-prodajni oglasi« različnih organizacij (in tudi posameznikov). Digitalizirani promocijsko-prodajni oglasi so danes izdelek digitalne grafike za objavljanje na spletu, ki pa se jih zaradi okrepitve pospeševanja vaše prodaje lahko za vas pripravi tudi za tiskane medije kot so letaki (flajerji), plakati, časopisi ipd. Namen digitaliziranih oglasov oziroma oglaševanja pa je prodajno uspešnejši marketing, promocija, informiranje kupcev o konkretni prodajni ponudbi vaše organizacije (ali posameznika). V našem sistemu digitaliziranega pospeševanja prodaje se vaš promocijsko-prodajni oglas ne objavlja le na našem zbirnem spletišču, ampak se informacija o njem širi tudi na različne druge načine: po sistemu „od ust do ust“ in je tudi vidno povsod, kjer so kupci, ker za njeno objavo uporabljamo in postopoma širimo tudi mrežo TV zaslonov, in drugih notranjih prikazovalnikov (npr. info-kioske) ipd. iz sistema Digital Signage, ki omogoča objavljanje vaših promocijsko-prodajnih oglasov tudi na več mikrolokacijah (npr. v prostorih drugih organizacij). Z vašimi konkretnimi promocijsko-prodajnimi oglasi/oglaševanjem se torej šele začne celovita storitev s ciljem povečanja vaše prepoznavnosti in zanimivosti vaših ponudb za kupce v primerjavi s konkurenco. Rezultat vsega tega je vaša pospešena prodaja, kar je za razliko od običajnega oglaševanja merljiva. Za dejanski učinek kakršnegakoli oglaševanja je potreben sistematičen pristop in čas. Zato smo temu ustrezno prilagodili svojo cenovno politiko (znižali cene vseh storitev) in druge pogoje.

1. mesečno 50,00 EUR, vendar najmanj za tri mesece prisotnosti na spletišču epiks-modri.net in zato način plačila – vnaprej za tri mesece gotovinsko (proti gotovinskemu računu), torej 150,00 EUR. Na letni ravni je to 4 x 150,00 EUR = Skupaj 600,00 EUR. Cena je brez DDV.

2. mesečno 40,00 EUR (s popustom -20% v primerjavo s prejšnjo opcijo), vendar najmanj na način plačila – vnaprej za šest mesecev gotovinsko (proti gotovinskemu računu), torej 240,00 EUR. Na letni ravni je to 2 x 240,00 EUR = Skupaj 480,00 EUR. Cena je brez DDV.

Za to osnovno ceno stranka (velja za vse stranke in opcije 1-3) dobi:  

 • spletno vizitko s predstavitvijo svoje dejavnosti ali osebno predstavitvijo (fizične osebe in društva)(obsega vsebine 2 A4 strani teksta, 5 slik (velikosti za web – skupaj 500 kB), vred z linki do svojega fb profila, spletne strani, spletne trgovin, predstavitev na you tube in podobne linke, če vse to ima, in sicer skupaj do 10 linkov). Spletna vizitka ni statična, ampak jo po potrebi stranke lahko poljubno širimo v globino, ker je vgnezdena v spletišču. To je zlasti cenovno zanimiva možnost za vse tiste stranke, ki nimajo ali ne nameravajo idelovati svoje spletne strani, ker prisotnost na tem spletišču rešuje problem vidnosti stranke na spletu v morju spletnih strani veliko bolj kot pa če ima stranka svojo individualno spletno stran. Enak učinek je za stranke, ki imajo svojo spletno stran, ker se jim povečuje obisk.

 • dva promocijsko-prodajna oglasa mesečno (obsega do 1 A4 strani teksta s slikami vred).

Vsebino (tekste, slike, linke ipd.) zagotovi in dostavi stranka osebno ali elektronsko po e-mailu ipd., mi predlagamo izboljšave, po predhodni potrditvi stranke izdelano objavimo. Izdelek je za objavo na epiks-modri.net. Za namen tiskanega materila ali kakršenkoli drugi namen pa s stranko dogovorimo drugo ceno. Osnova je običajna cena za takšne grafične ali druge izdelke oziroma storitve, vendarle znatno nižja. Npr. stranka v osnovni ceni ima zagotovljena dva promocijsko-prodajna oglasa, dodatne izdelujemo po ceni 10 EUR. To je naša osnovna cena za uro. Večino oglasov izdelamo v eni uri. V zahtevnejših primerih s stranko dogovorimo ceno glede na potrebno število ur za izdelavo.

  Spletna vizitka in promocijsko-prodajni oglas stranke se objavi na spletišču na več mestih:

 • na podmeniju menija „Kje dogaja SLO“, in sicer v kraju kjer stranka deluje. Če tega kraja ni, ga sproti odpremo,

 • na podmeniju enega izmed drugih glavnih menijev, ki ustreza dejavnosti stranke oziroma po dogovoru s stranko. Običajno strankam dovolimo izjeme glede tega in dogovorimo objavo tudi na drugih podmenijih po želji stranke.  

Objavo na glavnih menijih pa dogovorjamo po posebni ceni v dogovoru s stranko. Npr. osnovna cena za objavo:

 • na prvi strani epiks-modri.net (home page) je 300 EUR/mesečno

 • na glavnem meniju Kje dogaja SLO je 200 EUR/mesečno

 • na drugih glavnih menijih pa 100 EUR mesečno.

Pridržujemo si pravico spremembe cen objave na glavnih menijih s tem, da obstoječim strankam zagotavljamo enako ceno še eno leto dni po spremembi sedanjih cen.

  Za stranko po dogovoru odpremo tudi poseben glavni meni s podmeniji in podmeniji podmenijev – po ceni 3.000,00 EUR/leto.

Glede ponudbe 2. in 3.:

Stranke, ki se odločijo za ponudbo 2. pridobijo članstvo v Samostamp podjetniški skupini. Tako kot že obstoječi člani Samostamp podjetniške skupine, ki se odločijo za to ponudbo pridobijomožnost objave svojih promocijsko-prodajnih oglasov Dealshaker tudi na epiks-modri.net. Poleg linka na izvirni Dealshaker oglas, se oglas objavi tudi v slovenščini. Prednost je, da je z oglasom tako seznanjena tudi tista večina ljudi, ki ne razumejo angleščine ali ne poznajo kriptovalut. Učinek je pospešena prodaja. 

Stranke, ki se odločijo za ponudbo 3. pridobijo status partnerja Samostamp podjetniške skupine in status Roll-eX center partnerja. S tem pridobijo pravico objave tudi dealshaker oglasov svojih strank in pa pravico prodaje Roll-eX-ov in odpiranja svojih Roll-eX centrov in širjenja mreže Roll-eX Rent-a-Bike postajališč. Učinek je še bolj pospešena prodaja. 

Sledi praktičen prikaz, kako deluje sistem oglaševanja Dealshaker promocijsko-prodajnih oglasov, ki vašo organizacijo naredijo zanimivo za vse kupce:

Pripravili smo le nekaj primerov različnih Dealshaker promocijsko-prodajnih oglasov. Najprej kratko o njih. Promocijsko-prodajni oglasi (oglaševanje) so vaš marketinški inštrument za pospeševanje prodaje. Z njimi dosegate večjo prepoznavnost v primerjavi z vašo konkurenco in razširite krog potencialnih kupcev lahko tudi v tujino. To je ena, marketinška plat zgodbe. Druga plat pa je poslovna. Dealshaker promocijsko-prodajni oglas je vaša ponudba za ceno, ki je sestavljena iz EUR + ONECOIN (kriptovaluta). Razmerje določate sami. Tako kot vsaka kriptovaluta tudi ta ima poleg tega, da je plačilno sredstvo svojo drugo, naložbeno dimenzijo. Dealshaker promocijsko-prodajne oglase lahko razumete kot naložbo v marketing za pospeševanje svoje prodaje ali dobesedno kot finančno naložbo z različnimi cilji. Kajti, po tej poti lahko najdete tudi nove trge, poslovne partnerje, dobavitelja ipd. Lahko pa ponudite tako storitve kot izdelke ne glede na dejavnost ali vrednost storitve/izdelka. Med primeri so tudi ponudbe sestavljene samo iz cene, izražene v ONECOIN kriptovaluti. Torej, nekaj primerov za ponazoritev:

Storitve: 

Lahko ponudite (ali kupite) 3 dnevni turistični aranžman. Kratko pojasnilo: ta promocijsko-prodajni oglas ponuja -10% popusta na siceršnjo ceno aranžmaja 143,00 EUR, preostanek cene pa plačate v razmerju EUR : ONECOIN: 1 : 3 ali dejansko 31,00 EUR + 9,69 ONECOIN (oglas je sicer potekel pred tremi meseci, takrat je bil tečaj enega ONECOIN-a 9,79 EUR. Danes je tečaj enega ONECOIN-a 12,35 EUR, kar boste videli v naslednjih primerih. Tečaj kriptovalute ne niha, je stabilen in raste, in sicer zaradi drugačnega modela te kriptovalute, ki je centralizirana. Večina drugih kriptovalut je decentraliziranih, to je z anonimnimi lastniki in odprtega tipa. Tu se moramo registrirati ob predložitvi dokazil, ki potrjujejo vašo stvarno identiteto, ker to preprečuje opravljanje transakcij s prepovedano trgovino (trgovina z mamili, orožjem, itn.) ter pranje denarja za namene terorizma itn. in je v skladu z zakonodajo proti pranju denarja. S takšnim oglasom pospešujete svojo prodajo, ker omogočite svojemu kupcu izjemno ugoden turistični aranžman z ozirom na to, da je vsak kupec pridobil svojo kriptovaluto zelo ugodno. Plačal je zanjo manj ali več le njeno proizvodno ceno, ki jemagoče 1/10 ali manj njene dejanske tečajne vrednosti. Vemo pa, da kriptovalute proizvajajo računalniki (blockchain tehnologija) v procesu „rudarjenja“(mining). Glede teh in mnogih drugih novih pojmov Samostamp podjetniška skupina pomaga ljudem k razumevanju teh novosti z izobraževanji, ki jih redno tedensko izvaja. Kriptovalute so „virtualne“, ampak je njihova vrednost realna. Uporabnost in vrednost te kriptovalute je v tem, da jo lahko „vnovčite“ z nakupi. Vedno pa je bilo pametno varčevati, kar kot nasvet, velja tudi za kriptovalute. Pretvarjanje v EUR pa je nesmiselno, ker se veliko izgublja na bančnih (menjalniških) provizijah. Poleg centraliziranosti je to, da se kriptovaluto uporablja za nakupe in ne za špekulacije je bilo drugo vodilo pri snovanju modela te kriptovalute.

Lahko ponudite (ali kupite) tudi zobozdravniško storitev, npr. beljenje zob ali osnovni paket zobne higiene ali lasersko odtranjevanje herpesa ali odstranjvanje zobnega kamna. Ti oglasi so zanimivi, ker ponudnika ponujata storitev po ceni samo v ONECOIN-ih. Za kupca, čudovito glede na to kolikšna je cena, npr. prej navedene storitve beljenja zob.. Kaj pa cenejše beljenje zob?

Lahko ponudite (ali kupite) Bownovo terapijo. Tudi v tej ponidbi je cena samo v ONECOINIH.

Lahko ponudite (ali kupite) tudi Rent-A-Bike storitev.  Tudi v tej ponudbi je cena samo v ONECOIN-ih.

Lahko naredite še več kot le, da zgolj rentate kolesa – organizirajte in ponudite tudi  kolesarski izlet.  Ljudje na dopustu si radi privoščijo tudi čimveč izletov za ogled kulturnih zmanenitosti kot je v tem primeru, mar ne. Roll-eX center partnerji bomo za osnovo za podobne storitve koristili mrežo Roll-eX Renta-A-Bike postajališč.

Lahko naredite še več kot le, da zgolj rentate kolesa – organizirajte in ponudite tudi  kolesarski izlet.  Ljudje na dopustu si radi privoščijo tudi čimveč izletov za ogled kulturnih zmanenitosti kot je v tem primeru, mar ne. Roll-eX center partnerji bomo za osnovo za podobne storitve koristili mrežo Roll-eX Renta-A-Bike postajališč.

 Lahko ponudite (ali najamete) sobe/apartmaje.

Mogoče ste finančnik ali glasbenik?

Izdelki:

Lahko ponudite (ali kupite)  kruh in žemlje. Ta ponudnik je pekarna. Ampak, vi ste mogoče trgovec in imate v svoji trgovini samopeko? Lahko naredite enako, mar ne? 

Mogoče pa ste kmetiijski pridelovalec. Lahko ponudite (ali kupite) domače pridelano kot  darilni paket.

Lahko ponudite (ali kupite) svoje vrhunsko vino.

Ste gostinec? Lahko ponudite (ali kupite) jedilni menu 7 jedi za 2 osebi

Lahko ponudite (ali kupite) samo kavo s cedevitobelo kavo in Vodko Boat.

Lahko ponudite (ali kupite) kolo ali elektroniko.

Lahko ponudite (ali kupite) nepremičnino -  vilo ali hišo/kmetijo. Karkoli... za več primerov in idej obiščite DEALSHAKER spletišče in se nam pridružite v  PONY BIKERS VELENJE družabno skupnost.