Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

množenje prebliskov NOVOST! PRVA METODA MNOŽENJA PREBLISKOV NA SVETU!

AWARENESS OF THE NOW MOMENT_MASTER

Metoda množenja prebliskov je ključ tudi za uspešno META MEDITACIJO, da lahko povežemo um (na duhovni ravni dimenzij) s srcem, to je možgane s telesom, da občutimo ljubezen in prebudimo zavest (awareness, čuječnost, budnost...intuicijo). Omogoča kognitivno refleksijo z zavedanjem sedanjega trenutka. Refleksija sledi globokemu uvidu, ko se nam celovito razumevanje realnosti (česarkoli) zgodi hipno. V preblisku se nam na enkrat zgodi videnje "slike" rešitve nekega problema, prikaže se nam vizija, občutimo modrost... To lahko dosegamo z metodo množenja prebliskov. Znanja "per se" danes več ne manjka. Vendar, manjka nekaj drugega. "Vse to, kar (na) tem svetu počnemo, vse to znanstveno in tehnološko znanje ob sedanjem načinu življenja je zdaj postavljeno na preizkušnjo in "znanje" dobi svoj resen pomen, ko ga družba osvoji in šele takrat, ko postane neposredno koristno za vsakodnevno življenje ljudi." Človeštvo prvič v zgodovini razpolaga s tehnologijami, ki ogrožajo planet in življenje, če jih uporabljamo za napačne namene. Žal je največkrat tako. Pomembno je, kako in s kakšno namero uporabljamo pridobljena znanje in tehnologije. Najmanj se uporabljajo za trajnostni razvoj in trajnostni način vsakdanjega dela in življenja. Torej ni potrebe, ni rešitev po razvetljevanju, doseganju razsvetljenosti zgolj zaradi osebnega notranjega miru. To je zgolj beg od realnosti. Kar potrebujemo je pamet, modrost, individualna in kolektivna zavest. Torej je potreba po ozaveščanju, po prebujanju, budnosti in spoštovanju univerzalnih življenjskih načel, Tu se da narediti veliko, zlasti na področju trajnostnega razvoja. In metoda množenja prebliskov je tu lahko še kako koristno znanje, Za resnično splošno dobro - wellbeing, tako osebno kot skupno. 

Sodobne znanosti in znanstveniki so se do pred nekaj desetletji izogibale kakršnekoli resnejše znanstveno-objektivne obdelave in pojasnila človekove ZAVESTI (CONSCIOUSNESS). K temu se je dejansko resneje pristopilo šele po tem, ko je takrat mladi avstralski znanstvenik Daid Chalmers na eni mednarodni konferenci uspešno zdramil znanstveno skupnost z opozorilom glede nujnosti potrebe glede razumevanja ZAVESTI kot izhodišča, ki bo povsod omogočilo ustvarjalne spremembe z uveljavljanjem novih paradigm, kar bo (in dejansko se je to začelo dogajati) odprlo nova področja in smeri ter pospešilo nadaljnji razvoj vseh znanosti, tehnološkega napredka in predvsem družbenih inovacij za dobro življenja človeka in družbe. Do danes je nastalo več teorij, ki pojasnjujejo ZAVEST, vendar niti ena še ni znanstveno sprejeta kot veljavna, tako da ZAVESTI znanstveno danes še ne razumemo niti znamo (ali mogoče nočemo) pojasniti. Zato s tem spletiščem, ki je namenjeno osveščanju javnosti in promoviranju ustvarjalnosti in inovacij, z deljenjem (sharing) vsega, kar lahko izboljšuje in pripomore k lažjemu in boljšemu vsakodnevnemu življenju in delu človeka ali organizacij in celotne družbe želimo prispevati svoj in vaš, skupni delež k rešitvi, pojasniti skrivnosti ZAVESTI in z njo povezanih drugih vprašanj. ZAVEST je zavedanje (razumevanje) objektivne realnosti vsakega trenutka življenja - je veščina pozornosti (attention) do drugih ljudi, je medsebojno razmerje (komunikacija) z drugimi ljudmi, bitji ali naravo, ki terja osredotočenje (focusing), budnost uma (mindfulness), prebujanje (awakenning), razmišljanje, razumevanje  ipd., kar lahko in je potrebno uriti (trenirati). ZAVEST je tudi osnova in končni cilj OSEBNEGA RAZVOJA ter ZDRAVJA kot največjega bogatstva hkrati. Zlasti danes potrebujemo - razsvetljenje, kakor se je pred stoletji začela (osebno in organizacijsko) razvijati tudi sedanja znanost in množice znanstvenih organizacij in znanstvenikov, ki ustvarjajo to, kar danes plodno koristimo v vsakdanjem življenju in pri delu ter uživamo. Torej, začenjamo s človekom, ki je podbudil sodobne znanstveno skupnost k spremembam in osredotočenje (attention - focus) na vprašanja ZAVESTI (prvi uvodni video), in s tem, da se je potrebno seznanjati tudi z delovanjem naših možganov (drugi uvodni video):

Sporočilo videa je, da potrebuejmo nekaj "norih" idej, ki nas bodo pripeljale do celovite ZAVESTI - do spoznanja objektivne realnosti. "Množenje prebliskov" je ena takšnih "norih" idej. Z njo zavesti sicer ne boste pojasnili ali razumeli, vendar vas bo pripeljala do stanja celovite zavesti, jo boste doživeli, začutili, izkusili, in lahko koristili pri vsadanjem življenju, opravilih, učenju in ustvarjalnem delu. Drugemu nikakor ne boste mogli pojasniti te osebne izkušnje, ampak boste lahko drugega naučili, kako tudi oni lahko do nje, npr. svojega partnerja, partnerico, otroke, prijatelje, sodelavce, sosede...Zavest je celovita, nedeljiva celota, ki ima dve dimenziji (in to je ena ključnih skrivnosti fenomena zavesti): 1. višjo dimenzijo (nekateri ji rečejo duhovnost, nekateri jasnovidnost - clear vision), brez nje ni prave ustvarjalnosti (to razumejo umetniki in otroci, od katerih se tega lahko učimo - med drugim z igro, vendar jih ne razumemo, oni pa nam tega ne morejo pojasniti). Izraža se kot intuicija (npr. pri dejanskem razmišljanju ali reševanju problemov pa kot intuitivno razmišljanje, nasproti racionalnem razmišljanju ali kot temu vsakdanjemu razmišljanju v pogovornem jeziku pravimo: "zavestno, predvsem analitično" razmišljanje v budnem stanju, torej ko ne "sanjamo" (celovito, delno podzavestno razmišljanje ko spimo), ki pa je del 2) nižje, materialne dimenzije zavesti. Večina ljudi je pozabila to, kar prakticirajo vsi majhni otroci, pravi umetniki in vsi drugi ustvarjalci (inovatorji, strokovni, znanstveni delavci...) neodvisno od stopnje njihove formalne šolske izobrazbe. Pomemebno je, da gre za veščino, ki se jo lahko (na)učimo in z vadbo (treningom) vsi ljudje (predvsem razmišljanje, ki na višji ravni ne poteka po pravilih logike, to je vročno-posledičnih povezav in zakonitostih, ki veljajo na nižji, materialni dimenziji zavesti), ker smo to veščino nekoč, kot otroci, obvladali in znali, a z odraščanjem in vplivi okolja in družbenih ustanov (prevladujoče kulture in "logičnega načina analitičnega in ciljno (interesno) vodenega vsakdanjega razmišljanja") dejansko "pozabili". Vendar je ta naša posobnost in notranji potencial ostal globoko v nas. Zato ga z vajami moramo če znova odkriti v svojih globinah. Zato tudi pravimo, da se osebni razvoj začne s soznavanjem samega sebe. Torej, pri osebnem razvoju sledi prvemu življenjskemu pravilu: SPOZNAJ SAMEGA SEBE!      

Odkriti tajne le ene in edine prave poti (vse druge poti so slepe poti) do osebne rasti in se jasno zavedati njenega končnega cilja, kar vsi iščejo, je kot najti najdragocenejši dragulj v kroni lastnega znanja, ki je znanje neprecenljive vrednosti, ki nam omogoči srečno in uspešno življenje. Za izhodišče razumevanja metode množenja prebliskov se osredotočimo na tri opozorilne misli, ki nam pomagajo kot ključni vodili do tega končnega cilja osebne rasti, in vodili, ki terjata takojšnjo odločitev za začetek procesa spreminjanja samih sebe:

Prvič, najprej in predvsem moramo doumeti oziroma razumeti in sprejeti (verjeti ) v nujnost samoodločitve za prvo osebno spremembo: To, da ljudje, ki sodijo v kategorijo ljudi "spredaj liže, zadaj grize" ne vedo, kaj je to ljubezen. Zato tudi nikoli ne morejo odkriti prave poti do osebne rasti in tudi ne do sreče in zdravja. Ti ljudje vse življenje hodijo po napačnih poteh. Krute okoliščine, v katerih živimo in ki so realnost tega, fizičnega, materialnega ali 3D Sveta ne opravičujejo takega vedenja in obnašanja. Torej, potrebno se je najprej odločiti za prvo prej opisano spremembo in verjeti, da brez tega ni mogoč prav do nobeden napredek do končnega cilja osebne rasti.

Drugič, najprej moramo istočasno doumeti oziroma razumeti in sprejeti (verjeti) v nujnost tega, da moramo doumeti oziroma razumeti in sprejeti (verjeti ) v to, da res vemo, kaj pomeni pregovor "hiti počasi", kajti le tako boš najdlje in najhitrej prišel do vseh končnih ciljev in še zlasti do končnega cilja osebne rasti, ki je končni cilj vsega življenja. Danes se večina ljudi v medsebojni komunikaciji in razmerjih, že pri večini slučajnih srečanj s prijatelji in znanci na cesti obnaša tako: Oprosti, nimam časa, se mi mudi! Nihče si ne vzame niti nekaj deset sekund, kolikor je potrebnega časa za vsako takšno srečanje. Vsi samo hitijo - "letijo". Vsi takšni ljudje ne razumejo življenja, pravzaprav ne razumejo ničesar in nikogar. Ne razumejo tistega, kar je nujno doumeti: kaj pomeni "ne siliti". Kdor tega ne ve, mu metoda množenja prebliskov ne more pomagati: nikoli ne bo videl (po svoji volji) nobenega prebliska. Doživljal jih bo kot vsi drugi, podzavestno, ampak kot večina ljudi, ne bo razumel (obvladal-kontroliral) svoje lastne podzavesti. Zato večina ljudi ne kontrolira svojega življenja - verjamejo v vsodo oziroma ne znajo voljno vplivati na svojo karmo in se brez konca vrtijo v začaranem krogu (nekateri pravijo tudi v naslenjih življenjih, dokler se ne naučijo prekiniti ta karmični krog). Kaj pomeni siliti, po mojih izkušnjah, najbolj "razumljivo" uči Kojc v svojem "Udžbeniku življenja".  Zanimivo, mene je tega, kaj pomeni "ne siliti" oziroma drugače povedano "zgodilo se bo, kar se želi zgoditi" naučil energetsko začutiti g. Tomaž Flegar (Murska Sobota), da sem šele na osnovi tega razvitega čuta potem lahko doumel Kojčevo učenje glede tega "ne sili". In šele takrat sem to zares doumel. Neki temu pravijo: Božje poti so skrivnostne. Niso naravnostne oziroma premočrtne. So misteriozne. Veliko metod vodi do tega razumevanja. Za verne krščane je ta metoda to, da "najdejo Jezusa v sebi" . Za druge vere njihova metoda, koga najti v sebi. Za budiste njihove metode, kaj najti v sebi (ne koga - za razliko od krščanske in drugih ver). itn. Metoda množenja prebliskov je glede tega vprašanja univerzalna - vsakemu koristna ne glede na metodo, ki mu paše. 

Tretjič, življenje je vsak dan hitrejše. Pričakovanje večine ljudi, da bo znanstveni in tehnološki napredek prinesel boljši življenjski standard (več denarja) in da bo zato svet ali življenje mirnejše in stabilnejše je popolna iluzija. Prve tri industrijske revolucije, ki temeljijo na znanosti in tehnološkem napredku traja že stoletja in ves ta čas pospešuje hitrost življenja. Danes smo že nekaj let v četrti industrijski revoluciji, ki pospešuje tempo življenja in terja spremembe večje kot vse tri predhodne industrijske revolucije. In terja predvsem znanje, učenje in trening. Ljudje so vse bolj ustvarjalni. Razvoj tehnologij in inovacij čedalje hitrejši in nas sili v še bolj hitrejši tempo življenje. Ljudje se ne spreminjajo, ker se spremembam upirajo, ker tako branijo stabilnost življenja, poskušajo tako na pasiven način doseči stabilnost, upočasniti tempo življenja, namesto povečevati sposobnost prilagajanja tej situaciji. Edina, najpomembnejša rešitev je miren um, zbranost, notranji mir, da se sedanji in prihodnji še hitrejši tempo življenja zmore preživeti. To je tudi vprašanje zdravja, da se sedanji in prihodnji tempo življenja zdrži. In zato je, za miren um in notranji mir najpomembnejša meditacija (tretjega očesa). Notranja sprememba samega sebe z osredotočenjem vse pozornosti na svoj um. Pravzaprav je to zgodba o zavesti, zavedanju realnosti okolja, časa in trenutka. 

Po teh treh osnovnih opozorilih lahko nadaljujemo naprej. 

Življenje nam poteka v apokaliptičnem času. V času negotovosti in strahu. V času vojn in terorizmov ter v času političnih in ekonomskih kriz! Jasnih pojasnil in razlag teh pojavov niti v 21. stoletju ni! V očigled vseh nas poteka demontaža in smo žive priče izginotja socialne države kot ene največjih družbenih pridobitev človeštva in sveta zahodne civilizacije po Drugi veliki vojni. NIhče nič ne reče, vsaj ne odločno ne, celo sodelujemo pri tem! Kaže, da zavest še ni dozorela. S tem sem želel povedati dve stvari: to, da je to realnost današnjega sveta, ki se ne bo spremenila, ampak še bolj hitrejše in neusmiljeno nadaljevala in to, spomniti vas na tretje opozorilo, glede neizogibne nujnosti potrebe po mirnem umu - razmišljanju, kajti le to je lahko pod kontrolo vsake posameznice ali posameznika. Terja pa osebno spremembo, odločitev za osebni razvoj. 

Čedalje več pa je ljudi, ki so v situaciji (beri: problemih), obremenjeni in pod čedalje hujšim pritiskom vsakdanjih eksistenčnih vprašanj. Glede katerih, mnogi in prepuščeni samim sebi, in obupani ne vidijo več nobene poti ali rešitev in načina izhoda iz težav in hudih osebnih stisk. 

Martin Heideger (filozof eksistencializma): „V tem našem času, ki terja provokativno misel, je najbolj provokativna misel to, da še ne razmišljamo“.

“Kitajski rek: „Daj človeku ribo, nahranil ga boš za en dan. Nauči ga loviti ribo, prehranil ga boš za celo življenje“. To pomembno misel smo vzeli kot podlago za slogan našega portala in kot vodilo osebne rasti. Opozorilo omenjenega nemškega miselca pa za osrednji predmet osredotočenja pozornosti pri različnih pogledih in pristopih, metodah in tehnikah osebne rasti, ki vam jih bomo ponudili na tem portalu. 

V šolah na žalost preda(ja)jo ljudje ljudem samo znanje potrebno za poklicno delo, ne učijo pa jih potrebnih konkretnih znanj in veščin  razmišljanja.

Sposobnost in veščina razmišljanja vsake posameznice ali posameznika o resnični objektivni realnosti stvari in pojavov najprej znotraj sebe in potem okoli sebe še nikoli v zgodovini človeške družbe ni bila toliko pomembna in potrebna ljudem kot je potrebna danes. Za pravočasno in pravilno ugotovitev lastnega položaja, za  orijentacijo v konkretnemu času in prostoru, za realno oceno in izvajanje potrebnih vsakdanjih ukrepov za preživetje ter še zlasti za kakovostnejše delo in boljše življenje.  

Danes, v času vedno zahtevnejših novih tehnologij in iluzije pomanjkanja časa ter prehitrega tempa življenja je preobremenjenosti z informacijami (information overload) ključni problem vseh, ker se nihče več ne znajde v poplavi informacij. Preostane nam le, da se vsaj potrudimo te stvari razumeti, predvsem z razmišljanjem. Druga pot rešitve ne obstaja.

Izziv je velik. Osebna rast je vprašanje neskončnih razsežnosti. K tej temi lahko pristopamo iz nešteto mnogo zornih kotov. Na tem portalu pa se vse razvija in gradi okoli pojma in vidikov ustvarjanja in ustvarjalnosti, inovacij in inovativnosti, kar je po definiciji nekaj novega, nekaj drugačnega. Zato tudi vprašanje in temo osebne rasti, zlasti pa vprašanje njenega končnega cilj obravnavamo na tem portalu popolnoma drugače kot drugi. Odpiramo vam drugi zorni kot gledanja (I see – angl. razumevanje) – novi pogled - novo razumevanje osebne rasti in predvsem zavedanje glede njenega najpomembnejšega cilja – razmišljanja in v tem pojmu vsebovanega, skrite poti do končnega cilja ali metode za njegovo uresničitev: jasno-vidnega razmišljanja (Clear-sight Thinking). Slednji pojem je tisti manjkajoči dragulj v kroni znanja vsake posameznice in posameznika. Verjamemo, da bodo to resnico prepoznali mnogi ljudje. In da vam bodo naše izkušnje in prepričanja v pomoč.


Albert Einstein: „Only two things are infinite: the universe and human stupidity - and I'm not sure about the former“ - „Samo dve stvari sta neskončni: vesolje in človeška neumnost – ampak za vesolje nisem povsem prepričan.“

Albert Einstein: „Look deep into the nature, and then you will understand everything better.“ - „Pridi nravi do dna, in boš vse stvari razumel bolje“.

Slogan portala EPIKS-Modri.net je: "Življenje je ustvarjanje". 

Ustvarjanje (umetniških del...novosti v smislu inovacij, kreiranje različnih rešitev ali reševanje problemov...ipd.) so vse primeri kreativnih procesov, ki terjajo predvsem vase poglobljeno razmišljanje (na višjih nivojih) o sebi in zunanjih stvareh ter pojavih. Intuicija je tudi en pomemben del in vsem dobro znano dejstvo procesa razmišljanja na višji ravni, ki vodi človeka v stanje budnosti ali zavedanja (awereness), ki pa predhodi stanju polne in dozorele zavesti (consciousness). In slednje je končni cilj osebne rasti. 

Ampak, po naših spoznanjih intuicija ni najpomembnejši del v poteku procesa razmišljanja vsakega človeka. Vsem potem, ki vodijo do končnega namena in metodam za uresničitev končnega cilja: kako do polne, dozorele zavesti (consciousness) ali stanja zavedanja resnične objektivne realnosti manjka nekaj povsem drugega kot je intuicija. Nekaj, čemur nihče ne daje posebnega pomena. Nekaj, s čimer vsak ima izkušnje. Vendar nekaj, kar prav nihče ne zna opisati in razumljivo razložiti nikomur drugemu!

Najpomembnejši, a najbolj zanemarjeni del razmišljanja in izhodišče tudi za intuicijo so prebliski. Znani tudi kot A-ha momenti. To je tisti trenutek, ko se vam povsem nenadoma in nepričekovano posveti, prikaže in "vidite" z notranjim očesom (Mind's Eye) v smislu, da ste nekaj doumeli oziroma razumeli ali odkrili! Vsi to občasno doživljamo in vemo. Le-da večina tega ne razume in se na to svojo nravno sposobnost praviloma ne zanaša preveč.

Po naših izkušnjah, pridobljenih v dolgih letih inovatorske in znanstveno-raziskovalne prakse na področju različnih strok in konkretnih delovnih opravil je preblisk (A-ha moment) edini trenutek, ko posameznica ali posameznik vidi resnično objektivno realnost, dobi vpogled v razumevanje ali rešitev neke konkretne stvari ali pojava, česarkoli. Kdor to, sicer svojo nravno notranjo sposobnost, nekako lahko uspe razumeti in začne prakticirati, postaja ustvarjalen. 

Postaja predvsem dober (pozoren) in osredotočen opazovalec in poslušalec, obvlada percepcijo in komunikacijo (beri: medsebojna razmerja), orientacijo v realnem času in v konkretnem mikro-lokalnem in širšem prostoru, ima izboljšan spomin (ne pozablja več)...ipd. 

Z dobrim razlogom trdimo, da je možno množiti prebliske (A-ha momente) zavestno, to je s svojo voljo. In s posebno metodo (Clear-sight Thinking) naučiti ljudi razmišljati resnično objektivno realno in delovati ustvarjalno.

S posebno tehniko se po tej metodi enostavno in hitro ustvari mentalno stanje, ki samo-generira (množi) prebliske po vaši lastni volji. 

Metoda množenja prebliskov ne nadomešča nobene druge poti ali metode osebne rasti. Vse poti in metode so dobre. Vsaka posameznica ali posameznik najbolj čuti in ve, kaj mu paše. Različne metode joge, meditacije ali molitev, tai chi, plesa....ipd., predolgo bi naštevali, boste ob metodi množenja prebliskov bolje razumeli in jih predvsem lahko prakticirali na višji ravni. Večina nikoli ne izzve, niti po mnogih letih prakticiranja izbrane metode ali športa, zakaj ne more prebiti praga in doseči višjo raven, kar je cilj vsake metode ali  športa. In zato izgubi voljo in metodo opusti, ker ne vidi več smisla. In išče naprej...smisle in cilje. Npr. mnogo ljudi, tudi s tretjo licenco NLP metode (Neuro Language Programming), ki je izjemno dobra zato preneha. Metoda množenja prebliskov omogoča prav to, da vam omogoči prehod na višje ravni vsake metode. Kot npr. brez Pratyahare ne morete na višje stopnje pri nobeni disciplini jog, ki jo prakticirate. A Pratyahara je najmanj znana in najmanj prakticirana joga disciplina v zahodnem svetu. Zanimivo? Zakaj je temu tako? 

Zavestno množenje prebliskov po svoji volji? Verjamemo, da prvič slišite za to misel - idejo, ki je resnična NOVOST! Kot mnoge druge inovacije, nova razmišljanja in najkakovostnejše produkte in storitve za vsakdanjo rabo, ki jih vam bomo predstavljali in ponujali na tem portalu.

V povezavi s tretjo opozorilno mislijo - vodilom na poti osebnega razvoja glede vprašanja pomena meditacije in ustvarjalnosti ter vloge zavesti, razmišljanja, učenja in treninga pri tem vam priporočam ogled dveh, po mojem mnenju najboljših predstavitev ta čas (za slovenski prevod kontaktirajte po e-mailu na info@epiks-modri.net):

RAZLAGA MEDITACIJE IN NJENEGA POMENA ZA RAZVIJANJE ZAVESTI S STRANI ZNANSTVENIKA MATEMATIKA ZA PODROČJE TEORETSKE FIZIKE:

KRATKA PREDSTAVITEV NOVE TEORIJE ZAVESTI ZNANSTVENIKA KVANTNEGA FIZIKA:


POPOLNA IN LAŽJE RAZUMLJIVA RAZLAGA NOVE CELOVITE TEORIJE ZAVESTI IN TEORIJE USTVARJALNOSTI ZGORNJEGA KVANTNEGA FIZIKA:

Vsak/a si lahko misli, karkoli želi. Vsak/a ima svobodno voljo (Free Will), izbira in se odloča, kakor misli, da mu/ji paše ali je v njegovem/njenem interesu. Vsak/a je "Kovač svoje sreče". Znani Hamletov samogovor (monolog) "To be or not to be" ("Biti ali ne biti), ko se je ta Shakespeare-ov lik sam v sebi v mislih odločal, kaj storiti je zdaj tudi pred vami . bralci in bralkami. Verjeti ali ne verjeti, zaupati ali ne zaupati...vzeti ali si ne vzeti časa za to...- kaj še lahko najdete kot izgovor za odločitev NIČ storiti glede lastnega UM-a?

Povedal in pokazal vam bom svojo izkušnjo. Če v vse prej povedano ne bi verjel, če ne bi zaupal, če se ne bi odločil začel tega učiti, in če ne bi vztrajal vaditi (tenirati) razmišljanje , če ne bi imel miren um - nikoli ne bi iz lastne ideje v glavi, potem navadne risbe na papirju udejanil svojega najnovejšega projekta, ki ga vam predstavljam na prvi strani tega spletišča:  http://epiks-modri.net/ . Je še več drugih, v katerih aktivno sodelujem. Pri tem sem se naučil tudi sodelovanja, sožitja, tega, da sam ne morem ne doseči ne ustvarjati in ustvariti nič. Vse, kar zamislim pa lahko, vendar v sodelovanju ob medsebojnem zaupanju in skupnem delu z drugimi ljudmi. Naučil sem se tega, da, če skupaj delamo, vsi sodelujoči imajo samo več. Nikoli manj! 

Forum "Množenje prebliskov"

SEJEM MEDICAL-RAZSTAVNI PROSTOR1-W

Glede vseh tem nas lahko kontaktirate na naslednji način:

po e-pošti: info@epiks-modri.net; mile.modrinet@gmail.com; baticd @gmail.com; ripitzslavko@gmail.com; prodaja@gm-hise.com itn. ali pa na gsm: 041 791 211.....

SINGULARNOST (SINGULARITY) - NAJPOMEMBNEJŠA BESEDA (POJEM) V ŽIVLJENJU, KI SE GA MORAMO ZAČETI UČITI IN RAZUMETI! 

KAJ JE TOREJ SINGULARNOST /SINGULARITY)? Predlagam, da začnite z naslednjim seznamom-pregledom, ki pokriva vsa področja življenja in dela, ki zajema vsa vprašanja življenja, Sveta Univerzuma:  https://en.wikipedia.org/wiki/Singularity - angleško ali sovensko (zelo nepopoln seznam):           https://sl.wikipedia.org/wiki/Singularnost

Zgornji seznam neposredno ne omenja, ampak ljudje, človeška vrsta smo med vsemi vrstami edina živa bitja, ki smo singularna bitja. Naši prsti so dizajnirani tako, da lahko otipamo in tako najdemo ter primemo jagodo, naše oči so tudi singularne tako kot naša tri preostala fizična čutila (ušesa-sluh, jezik - okus, nos - vonj), da lahko opazimo in najdemo jagodo (malo večjo točko). Naši predniki so zato bili najprej nabiralci gozdnih in drugih plodov, potem lovci in pozneje obdelovalci zemlje...danes pa opravljamo mnoge poklice. To nas danes "učijo" različne znanstvene dispiline antropologije: poglejte ta seznam -  https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology ali se sami malo potruditi pobrskati po slovenskih virih, če ne razmete angleščine. Znanje tujih jezikov je bilo vedno pomembno v življenju in se ničesar nikoli ni prepozno začeti učiti in znati uprabljati. Le spremembe vas ne sme biti strah, kajti kako drugače se človek lahko osvobodi "železne srajce" lastnih navad? To je najtežje, čeprav  je enostavno. Učenje in ustvarjanje potem ni težko, pravzaprav prinaša nam, ljudem zadovoljstvo, srečo, zdravje - vse. Ker smo rojeni za učenje in ustvarjanje. Narava, Bog, kakorkoli temu rekli nam je vsem podarila ta potencial, ki smo ga pozabili in lahko odkrijemo v sebi in izkoristimo za svoje dobro.

Singularnost ima nešteto svojih simbolov. Simbolizem, simboli so bili prastara spročilna sredstva ali prvi jezik sporazumevanja in prenosa izkušenj in znanj iz generacije na generacijo, ko se je govorni-besedni (zelo pozno pa pisni) jezik pri ljudeh šele začel razvijati. Simboli v sebi vsebujejo toliko obsežno vsebino, ki se jo niti ne da razumljivo eden drugemu opisati z nobenimi besedami in jeziki sveta ne govorno "iz oči v oči", še manj pa pisno. Samo z učenjem z neposrednim poslušanjem izkušenega mojstra in voden z vajami /treningom kot vajenec/vajenka. 

Vsa prastara in sodobna verstva ter vse šole mišljenja-pogledi na svet (World View) in znanosti imajo v izhodišču en prastari simbol singularizma, in sicer, simbol, ki vsebinsko predstavlja Pranič, Boga ali Big Bang, če želite, sibol, katerega vsebina zaobsega prav vse, kakor tudi to, da iz nje nastaja prav vse neživo ali živo:

Kontakt Info

PIKS Modri.net    

 gsm: 031 604 895   

  mile.modrinet@gmail.com