Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

prosumers & crowdsourcing  

Prosumers je skovanka, ki jo je že leta 1980 v svoji knjigi "Tretji val" futurist Alvin Toffler napovedal kot prihodnji trend razvoja družbenega pojmovanja in značilnosti potrošnika (consumer), ki ga bo omogočil razvoj novih tehnologij. Potrošniki se sčasoma učimo in spreminjamo svoje navade. Prosumers je njegova skovanka iz besed pro-aktivni + potrošnik. Potrošnik, ki bo sam kreiral in tudi izdeloval izdelke in storitve. Najprej so korporacije ugotovile, da uporabijo potrošnike tako, da na osnovi njihovih mnenj in sugestij izboljšujejo obstoječe blagovne znamke, izdelke ali storitve. Kakšen vpiiv na marketing bo imel ta razvoj potrošnika v smeri Prosumerja je v znanstveni reviji že leta 1986 razdelal Philip Kotler - svetovni guru marketinga, katerega udžbeniki so obvezno gradivo za vse šole in fakultete na svetu. Ta članek je dosegljiv na - KLIKNI! In večini današnjih marketinško-prodajnih strokovnjakov in managerjev popolnoma neznan, pozabljen. 

Spomniti se moramo, da takrat ni bil v svetu znan niti Microsoft, PC računalnik, ni bilo spletnih strni, emaila itn. Microsoft (Bill Gates), ustanovljen leta 1975 se je začel širiti po svetu šele 1981 leta. In z njim PC računalniki in internet. K nam v Slovenijo so se začeli uvajati v uporabo v ustanovah in podjetjih šele par let pred letom 1990, ko so šele začela nastajati tudi naša računalniška in softverska podjetja. Tudi Apple (Steve Jobs), ustanovljen 1974 pa se je enako tako začel širiti po svetu šele leta 1981. 

Pri tem je najbolj presenetljivo to, da se je pojem prosumers - pro-aktivni potrošnik prvič začel v praksi kazati v svojem polnemu pomenu šele po nastanku Facebook-a. Facebook je prvi internetski izdelek, ki je posameznicam in posameznikom omogočil, da v majhnih prijateljskih skupinah odločajo in vplivajo na priljubljenost, nakup ali odsvetovanje nakupa tudi najmočnejših blagovnih znamk korporacij. In tudi to, da so so se določene najbolj ozaveščene tovrstne skupine odločile izdelati svoje izdelke, storitve, ustanavljati svoja podjetja in prodajati svoje izdelke in storitve drugim ljudem. In to je, če sedaj beremo knjigo "Tretji val", mislil njen avtor, čeprav ga takrat niče ni mogel razumeti, ker se ni dalo napovedati smeri razvoja interneta in novih internetskih izdelkov in storitev, ki nam danes niso več tuje. Vendar razen enega dela potrošnikov in podjetnikov, ki so razvili Facebook, Google itn. še vedno večina ljudi in strokovnjakov, še manj pa politiki razumejo, za kakšne fenomene sploh gre, in kaj vse spreminjajo v vsakdanjem življenju, navadah, delovnih procesih itn. Korporacije pa se bojijo, da se bo večina potrošnikov in uporabnikov interneta in njegovih sodobnih aplikacij (predvsem pametnih telefonov) ozavestila glede svoje moči in moči "samoorganizacije", ampak k sreči tega procesa ozaveščanja ne more več preprečiti. Vse več ljudi se zaveda sebe, narave, manipulacij medijev, marketinške industrije in industrije zabave ter se vse bolj upira potrošništvu in "mentalnemu" suženjstvu ter "osvobaja" svojega ustvarjalnega in podjetniškega duha.

Pojem "crowdsourcing" je bil sicer skovan prvič leta 1984. torej dve leti preden je Philip Kotler objavil svoj znanstveni članek, da osredotoči marketingarje na nove izzive. Vsi mislijo, da je pojem "crowdsourcing" - zunanje množično izvajanje prvi skoval leta 1986 Jeff Howe, ampak to ni res. Prvi ga je leta 1984 objavil na svojem blogu Neil Takemoto pri opisu The Beta Community: 

"We are evolving into a customer-driveneconomy, where customers are so well-informed that they’re actually often the best suited to design and develop their ownproducts and services.

Linux, the computer operating system that has all but ended Microsoft’s dominance in the server market, when founder Linus Torvalds sought an alternative to closed, proprietary operating systems and began writing a new one for free, inspiring others to join him via collective volunteering, or crowdsourcing thus forming a beta community. By the time the product became marketable, they had created what became a community of thousands of die-hard supporters… many of them now well off because of it.

The most innovative new neighborhoods, buildings, and venues will be designed and built the same way. Why? Because just as something as complex and innovative as Linux couldn’t be written by one person, nor can one place be designed and built by one person – which is unfortunately standard practice in real estate development (one decision-maker) and why most places look that way.

How can we accelerate this in the real estate industry? Mass customization. With the help of technology and some community building, we’ll be able to aggregate the many values, preference and needs of the market into a collective visioncoupled with like-minded implementors and investors… and… the best part is that those same people get first crack at moving into the built community they helped design. Expect no less in your future neighborhood. Establish a beta community".