Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

abcepiksponudba  

Pozdravljeni, 

Predstavljamo vam kratko informacijo-informativno ponudbo z razlago, kako vam z našim pristopom lahko zanesljivo pospešujemo prodajo. Ni pomembna dejavnost, vrsta ali vrednost izdelka ali storitve: PRIMERE si ogledate na .http://epiks-modri.net/page/reference/.

Gre za digitalizirano pospeševanje prodaje, ki v svetu ni več novost, in ki jo že nekaj časa izvajamo tudi v Sloveniji.

Začne se preprosto z objavo vašega promocijsko-prodajnega oglasa na našem spletišču. Vaš promocijsko-prodajni oglas (kot prikazano v primerih zgoraj) je objavljen na našem mednarodnem spletišču, ampak mi objavimo ta-isti oglas tudi v slovenščini na našem spletišču, da ga lahko razumejo vsi.

Kot lahko vidite iz primerov, nekateri promocijsko-prodajni oglasi oziroma vaše prodajne ponudbe so plačljive samo s kriptovaluto, nekatere pa delno v EUR, delno pa v kriptovaluti. Določitev želenega razmerja je prepuščeno vaši odločitvi. Enako tako vi odločate, katere izdelke ali storitve želite ponuduti, koliko kosov in koliko časa bo ta ponudba veljala.

Iz primerov tudi vidite, da se na vsakem promocijsko-prodajnem oglasu avtomatsko prikazuje, koliko kosov ponujenega izdelka ali storitve je konkretno že prodano. Merljivost prodajnega učinka "oglaševanja" nas razlikuje od vseh drugih ponudnikov. Oglaševanje je zgolj prvi korak v nem sistemu pospeševanja prodaje. Sistem je uspešen, ker je predvsem enostaven, celovit in kljub temu dejansko desetkrat cenejši od drugih pristopov k pospeševanju prodaje. Celovitost in enostavnost zagotavlja digitalizacija. Potrošnik-kupec vidi vašo ponudbo na smart telefonu, z njim naroča in plačuje svoj nakup vašega izdelka ali storitve. Sistem zagotavlja vašo marketinško promocijo, vidnost in prepoznavnost vis-a-vis konkurenčnih ponudb hkrati. Zato pravimo, da gre za dejansko pospeševanje prodaje in ne zgolj za »oglaševanje«.

Kupca zanimajo povsem konkretne ponudbe. Ponudnika pa zanima veliko več: da je trajno viden in prepoznaven, to je da se trajno krepi tudi njegov image na trgu. Zato mi na našem spletišču ne objavljamo zgolj vaše promocijsko-prodajne oglase-ponudbe za konkretne izdelke in storitve, ki jih želite pospeševati ali mogoče (neobvezno) občasno pritegniti pozornost kupcev tudi s popustom (občasne akcije), ampak je vsak vaš promocijsko-prodajni oglas-ponudba na klik povezan z linkom z vašo dinamično spletno vizitko, ki je vgnezdena v našem spletišću epiks-modri.net . Originalni oglas je kot rečeno objavljen na našem mednarodnem spletišču, njegov dvojček v slovenščini pa na našem spletišču epiks-modri.net. Še več: nekatere stranke poslujejo s tujino ali računajo na naročila tujih kupcev ali na vzpostavljanje stikov z novimi partnerji (kar naš sistem tudi omogoča) in zato želijo biti vidne tudi v drugih jezikovnih verzijah. Zato v epiks-modri.net ob širjenju naše terenske prodajno-pospeševalne in poslovne mreže v tujini postopno dodajamo nove jezikovne verzije.

Glede cene: Celoletni letni strošek vaše prisotnosti na spletišču  epiks-modri.net je 160,00 EUR (brez DDV).To je 1/10 običajne cene na trgu. Kot rečeno: v tej ceni dobite dinamično spletno vizitko. To je prednost za vse tiste, ki nimajo lastne spletne strani. Za vse tiste, ki pa jo imajo, pa je tudi prednost, ker s tem rešijo problem optimizacije oziroma svoje vidnosti na spletu. Nas vidijo. Z nami vidijo tudi vas.


Dodatno glede cene: Promocijsko-prodajni oglasi iz primerov so oglasi plačaljivi delno z EUR, delno s kriptovaluto. Pogoj je za tovrstno »oglaševanje«, da kriptovaluto imate tako vi kot kupec. To ni dodatni strošek za vas. Kriptovaluta je vaša osebna naložba, ki ima visoko donosnost. Tveganja praktično ni, ker je vrednost te kriptovalute za razliko od drugih kriptovalut v njeni uporabni vrednosti. Uporabna vrednost te kriptovalute je v tem, da je plačilno sredstvo za nakupe kakršnihkoli izdelkov ali storitev (kar je tudi razvidno iz primerov). Minimalni znesek naložbe, s katero se ta sistem pospeševanja prodaje za vas lahko začne je 140,00 EUR. To velja za vsako fizično osebo, to je tako za fizične osebe-kupce kot za fizične osebe-lastnike, katerih organizacija bo sprejemala kriptovaluto kot plačilo nakupa ponujenih izdelkov ali storitev.

Osnovni motiv (interes) tako za kupce kot organizacije ponudnike je to, da mi to kriptovaluto tudi rudarimo (mining) in upravljamo. Strošek rudarjenja ene enote je na splošno pri vseh kriptovalutah približno 1/10 njene dejanske vrednosti po tekočem tečaju kriptovalute. Iz primerov se vidi, da je trenutni tečaj te kriptovalute 15,85 EUR. Začetna naložba 140,00 EUR pomeni približno pridobitev dejanskega števila enot te kriptovalute, ki po sedanjem tečaju imajo po rudarjenju skupaj enkrat večjo vrednost od zneska naložbe. Čas rudarjenja za pridobitev kriptovalute za to začetno vrednost naložbe je približno dva meseca. Pri večjih naložbah je ta čas daljši, vendar tudi progresivno narašča število končno izrudarjenih enot kriptovalute, ki se potem lahko uporabljajo kot plačilno sredstvo za nakupe. Npr., pri naložbi 550,00 EUR je čas rudarjenja nekaj dni več kot štiri mesece, vendar se vsaki stranki izrudari dejanskih enot kriptovalute v skupni vrednosti cca. 6.000,00 EUR, kar se potem lahko dejansko koristi kot plačilno sredstvo za nakupe ponujenih izdelkov ali storitev. Interes za te nove sisteme je tako na obeh straneh, to je tako pri potrošnikih-kupcih kot ponudnikih-organizacijah. Zato vrednost oziroma tečaj te kriptovalute ne niha navzdol, ampak se vedno povečuje (donosnost na prej vloženo) v skladu z naraščajočim povpraševanjem po njej. Dodatno se njena dejanska vrednost in donosnost, njen tečaj še bolj povečuje z naraščanjem števila ponudb izdelkov ali storitev in števila nakupovalno-prodajnih transakcij. Pri BitCoin in večini drugih valut, katerih uporabna vrednost ni bila zamišljena z namenom plačilnega sredstva za nakupe/prodajo izdelkov ali storitev pa tečaj (donosnost) narašča iz drugih razlogov, ampak to prinaša tudi veliko nihanje njihove cene, kar ni primerno zlasti pa ne za nakupovanje in prodajo potrošnih izdelkov ali storitev vsakodnevne rabe in nižjih vredosti. Za razliko od BiTCoin in večine drugih kriptovalut, ki so decentralizirane (nimajo upravljalca) in so odprtega tipa (anonimne stranke) in se zato lahko uporabljajo tudi za nedovoljene finančne transakcije (pranje denarja, terorizem, trgovina z orožjem, mamili, pornografijo itn.) je naša kriptovaluta transparentna. To ji zagotavlja KYC (Know Your Customer – Poznaj svojo stranko) standard. To pomeni, da se vsak vlagatelj v to kriptovaluto v sistem lahko registrira le ob obvezni predložitvi osebnega dokumenta (potni list ali osebna).

Glede obdavčitve: Donos na kriptovalute v Sloveniji ni obdavčen. Obdavčena je le dejavnost rudarjenja, ki pa je vi kot vlagatelj ne opravljate. Promet blaga in storitev pa je itak reguliran  s sistemom DDV Mi ne prodajamo kriptovalute. Zagotavljamo le informacije in usposabljanja glede kriptovalut ter tudi stokovno svetujemo glede poslovanja z njimi.


Za konec, naložba v kriptovaluto in objavljenje vaših prodajno-promocijskih oglasov oziroma vaša pojavnost ali predstavitev na epiks-modri.net na način kot je v prikazanih primerih ni pogoj, ampak je le opcija, za katero se lahko odločite kadarkoli pozneje. Priložnost je v tem, da ste gor oglaševani in predstavljeni skupaj z drugimi za letni strošek 160,00 EUR. V vsakem primeru bo pospeševalni učinek za vašo prodajo in prepoznavnost bistveno večji kot drugje. Nas vidijo in bodo zato videli tudi vas. Tudi zaradi promocijskega učinka in poslovnih priložnostih, ki so našim strankam na razpolago ob drugih (družbeno.koristnih) projektov, ki jih ob vsem tem izvajamo hkrati in so opisani na epiks-modri.net/page/abcstrategija/.
  Zato smo tudi zdesetkali cene za običajne načine »oglaševanja«.

Izkoristite to priložnost in se nam pridružite. Za več informacij nas lahko kontaktirate na info@epiks.modri.net.


Lepo pozdravljeni!


Miljenko Vojnović, vodja projekta
epiks-modri.net